Yozgat Bozok Üniversitesi

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME

 

 

1)  Ara Sınavlar (Progress Exams)

a) Planlı Vize Sınavları (Her Dönem için 1 Vize Sınavı):

Ara sınavlar, öğrencilerin bütün eğitim döneminde sağladıkları gelişimi ölçer. Akademik yıl içerisinde gerçekleştirilen 2 ara sınav,  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen akademik hedefler çerçevesinde dört temel dil becerisini ve dilbilgisi gelişimini değerlendirmeyi hedefler.  Okuma, yazma, dinleme ve dilbilgisi becerileri aynı gün yapılan yazılı sınavla; konuşma becerisi ise başka bir oturumda gerçekleştirilen sınavla değerlendirilir.

Reading (Okuduğunu Anlama) bölümü, seviyeye uygun olan farklı konularda ve uzunlukta metin türlerini içerir. Öğrencilerden, yıl boyunca öğrendikleri okuma becerileri ve stratejilerinden uygun olanlarını parçalardaki gerekli bilgiyi aramak ve örtülü anlam dâhil (daha ileri seviyelerde) çeşitli bakış açılarını anlamak için kullanmaları beklenir. Okuduğunu anlama testi ayrıca bir kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümlerini de içerir.

Writing (Yazma) bölümü, öğrencinin verilen bir konu üzerinde yazılı metin üretebilme becerisini ölçer. Öğrencilerden, cümlelerden paragraflara ve son olarak da kompozisyonlara uzanan çeşitli metin türleri üretmeleri beklenir.  

Listening (Duyduğunu Anlama) bölümü, öğrencilerin İngilizce konuşmaların içeriğini ve gerekli detaylarını anlama becerisini ölçer. Bu bölüm, öğrencilerin seviyesine bağlı olarak diyaloglar, monologlar ve sosyal konulardaki ders, konferans konuşmaları gibi çeşitli ses kayıtlarını içerir.

Speaking (Konuşma) bölümü, öğrencilerin seviyesine bağlı olarak günlük hayatta iletişim kurma, bilgi alışverişi gerçekleştirme, fikir birliğine varma, bir sunum veya bir tartışma gerçekleştirme gibi becerileri ölçer. Bu testin amacı öğrencilerin çeşitli soruları anlama ve bu sorulara açık ve net, tutarlı bir şekilde cevap verebilme, bir konuşmayı başlatabilme ya da genişletebilme, fikir beyan edebilme ya da yapıcı biçimde bilgi alışverişinde bulunabilme becerilerini ölçmektir.

Grammar (Dilbilgisi) bölümü, öğrencilerin derslerde öğrendikleri dilbilgisi kurallarını öğrenme düzeylerini ölçer.

 

b)   Performance Portfolio* (Performans Dosyası)  (Her dönemde 1 ara sınav yerine geçer)

Akademik yıl süresince verilen 2 ara sınavdan ayrı olarak, iki dönem boyunca çeşitli çalışmalar, projeler, sınıf içinde ya da dışında yapılan ödevler ve kısa sınavlardan (quiz) oluşan ek bir ölçme değerlendirme gerçekleştirilir.  Bu çalışmaların tümüne Performans Dosyası adı verilir. Her iki dönemde oluşturulan Performans Dosyaları,  akademik yıl boyunca her bir dönem için bir ara sınav notunu meydana getirir. Performans Dosyasını oluşturan bileşenler şunlardır:

 

1. Yazma Görevleri

Öğrenciler Performans Dosyasının bir parçası olarak, (seviyelerine bağlı olarak) yazma görevlerini tamamlamak zorundadır. Bu çalışmalar, ders kitaplarına göre ve öğretim elemanları tarafından her seviyeye uygun olarak hazırlanan kitapçık (booklet) yardımıyla öğretim elemanlarının talimatları çerçevesinde tamamlanır.

2. Okuma Görevleri

Öğrenciler dönem boyunca kendilerine verilen okuma metinleri hikaye kitapları makaleler gibi ödevleri yerine getirmek zorundadır. Bu kitaplar öğrencilerin seviyelerine uygun olarak verilir ve öğretim elemanlarının talimatları doğrultusunda tamamlanarak teslim edilir.

3. Çevrimiçi Forum ve Ödevler  

Öğrenciler dönem boyunca değişik becerilerde ve/veya birleştirilmiş (integrated) becerilerde forum ve ödev çalışmaları yapacaklardır.

 

2- Kısa Sınavlar (Quizler):

Kısa sınavlar haberli ya da habersiz olarak yapılabilir. Her bir dönem için en az 1 kısa sınav yapılır. Birden fazla kısa sınav yapılmış olması durumunda bu sınavların ortalaması alınarak her bir dönem için 1 kısa sınav notu belirlenir.