Yozgat Bozok Üniversitesi

COVİD-19 KOMİSYONU

ÜYELER:

Adı ve Soyadı

Görevi

Komisyondaki Görevi

Öğr.Gör.Sadettin GÜÇLÜ

Müdür Yardımcısı

Başkan

Öğr.Gör.Mahinur BİLGİ

Öğr.Gör.

Üye(Öğrenciden Sorumlu)

Murat ERBAŞ

Yüksekokul Sekreteri

Üye(Personelden Sorumlu)

Yusuf ASLAN

Bilgisayar İşletmeni

Üye

 

GÖREV TANIMLARI:

Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Başkanı:

Süreçleri tasarlamak, öğrenci/personelin öğrenime/göreve başlama kararını vermek, COVİD-19 izlem formlarını takip etmek,

Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Personelden Sorumlu Kişi:

Pozitif, yakın temaslı, temaslı personeli yönetime bildirmek, personelin semptom takibini yapmak, bulaş için gerekli tedbirleri almak

Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Öğrenciden Sorumlu Kişi:

Pozitif, yakın temaslı, temaslı öğrenciyi yönetime bildirmek, öğrencinin semptom takibini yapmak, bulaş için gerekli tedbirleri almak, COVİD-19 semptom izlem formunu doldurmak

Koordinatör:

Pozitif, yakın temaslı, temaslı öğrenciyi, Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Öğrenciden Sorumlu Kişiye bildirmek

Memur:

Sekreterya işlerini yürütmek ve komisyon başkanı tarafından verilen görevleri yapmak