Yozgat Bozok Üniversitesi

FORMLAR

01-YOBÜ-KOV-FRM-01 Araç Temizlik Takip Formu

02-YOBÜ-KOV-FRM-02 Atölye/ Laboratuvar Temizlik Takip Formu

03-YOBÜ-KOV-FRM-03 Genel Bina Çevre Temizlik Takip Formu

04-YOBÜ-KOV-FRM-04 Güvenlik Denetim Noktası Temizlik Takip Formu

05-YOBÜ-KOV-FRM-05 İbadethane Temizlik Takip Formu

06-YOBÜ-KOV-FRM-006 Ofis Temizlik Takip Formu

07-YOBÜ-KOV-FRM-007 Yemekhane Temizlik Takip Formu

08-YOBÜ-KOV-FRM-008 Tuvalet Temizlik Takip Formu

09-YOBÜ-KOV-FRM-009 Kişisel Koruyucu Donanım Stok Takip Formu (Maske, siperlik vb verilecek ise)

10-YOBÜ-KOV-FRM-010 Semptom İzlem Formu

11-YOBÜ-KOV-FRM-011 Covid-19 İzlem Formu

12- YOBÜ-KOV-FRM-012 Mutfak Temizlik Takip Çizelgesi

13- YOBÜ-KOV-FRM-013 Öz Denetim Raporu Formu