Yozgat Bozok Üniversitesi

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

                             İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Koordinatörlük Bilgileri:

Sorumlu Müdür Yardımcısı:   Öğr. Gör. Sadettin GÜÇLÜ

Koordinatör:                              Öğr. Gör. Hatice YEMENOĞLU

 

 

Koordinatörün Görevleri:​

 1. Akademik yıl başlangıcında yapılan düzey belirleme sınavına ait sınav evraklarını öğrenci sayısına göre eksiksiz olarak hazırlar.
 2. Akademik yıl başlangıcında düzey belirleme sınavının sonucuna göre sınıf ve imza listelerini oluşturur ve ilgili müdür yardımcısına iletir.
 3. Her ay sonunda zümresinde derse giren öğretim elemanlarından öğrencilere ait devamsızlık sayılarını alarak her öğrenci için aylık toplam devamsızlık sayısını belirler ve ilgili müdür yardımcısına iletir.
 4. Her akademik yıl sonunda zümresinde derse giren öğretim elemanlarından imzalı devamsızlık listelerini alır ve ilgili müdür yardımcısına iletir.
 5. Sorumlu olduğu zümrede derse giren öğretim elemanlarıyla düzenli olarak toplanır. Toplantı sonrasında toplantıya ilişkin tutanak düzenleyerek ilgili müdür yardımcısına teslim eder.
 6. Ayda bir kez ilgili müdür yardımcısı başkanlığında yapılan toplantıya katılır.
 7. Yeterlik ara sınav ve yılsonu sınavına yapılan itirazların değerlendirilmesini koordine eder ve sonucu bir yazılı dilekçe ile Müdürlüğe bildirir.
 8. Ara sınav yılsonu sınavı ve haberli/habersiz küçük sınavların hazırlanmasında zümresinde derse giren öğretim elemanları arasında görev dağılımını yapar. Sınav sorularının toplanmasından ve ilgili müdür yardımcısına iletilmesinden sorumludur.
 9. Ara sınav yılsonu sınavı ve haberli/habersiz küçük sınavlara ilişkin gerekli kontroller yapıldıktan sonra ara sınav ve yılsonu sınavı sorularını öğrenci ve sınıf sayısını göz önünde bulundurarak çoğaltır. Hazırladığı sınav evraklarını ilgili koordinatöre teslim eder.
 10. Ara sınav ve yılsonu sınavına ilişkin sınav evraklarının değerlendirilmek üzere ilgili öğretim elemanlarına dağıtılmasından ve notların listelenmesinden sorumludur.
 11. Ara sınav yılsonu sınavı ve haberli/habersiz küçük sınavlara ait notlarını Excel tablosuna zamanında girer.
 12. Gerektiği takdirde öğrenci işleri ile koordineli bir biçimde çalışarak OBS not sistemindeki öğrenci listesini güncellenmesini sağlar.
 13. Akademik yıl başlangıcında öğrencilerin kayıtlı oldukları Fakültelerin öğrenci işleriyle irtibata geçerek öğrencilerin İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı ders seçimlerinin yapıldığından emin olur.