Yozgat Bozok Üniversitesi

VİZYON

Yozgat Bozok Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu`nun sunduğu eğitim-öğretim programları her şeyden önce; öğrencinin kişisel, akademik, entelektüel ve eleştirel düşünce becerilerinin gelişimine katkıda bulunacak ortamı yaratmayı öngörmektedir. Böylece, üniversite öğreniminin ilk basamağını Yüksekokulumuzda aldığı eğitimle aşan öğrencilerimiz kayıtlı bulundukları bölümlerine dönerken sorumluluk alma, paylaşım ve disiplin kazanmış olurlar. İçerik veya bilgi-beceri bağlamında elde ettiği kazanımla öğrencilerimizin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri İngilizce yayınlardan takip edebilecek, yorumlayabilecek, metinleri tercüme edebilecek, profesyonel, kültürel ve sosyal yaşamda gerekli dil iletişimini sağlayabilecek sorumluluk ve özgüven taşıyan bireyler olmaları hedeflenmektedir.