YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YÖNETMELİKLER

Bozok Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Meslek Hastalıkları Uygulama Ve Raştırma Merkezi Yönetmeliği (YENİ)

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (YENİ)

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yükseköğretim kurumları özürlüler danışma ve Koordinasyon yönetmeliği

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)

Bozok Üniversitesi Yaz Okulu  Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller

Taşınır Mal Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

 

YÖNERGELER

Üniversitemiz Araştırma Görevlilerinin 2547 SK. 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçirilme Kriterleri (YENİ)

Kalite Güvencesi Yönergesi (YENİ)

Öğrenci Gezi Yönergesi (YENİ)

Danışma Kurulları Yönergesi (YENİ)

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi (YENİ)

Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi (YENİ)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi (YENİ)

Yozgat Üniversitesi Vakfınca Bilimsel Çalışmalara verilecek Destek

Akademik Yükseltilme Ve Atanma Ölçütleri

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Esasları

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları

Bozok Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları

Bozok Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi

Bozok Üniversitesi Vakfınca Sosyal Bilimler Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler

Bozok Üniversitesi Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Bozok Üniversitesi Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi

Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi

Bozok Üniversitesi Yayın Yönergesi

Bozok Üniversitesi Kampüslerinde Asılacak Olan Afiş, Pankart ve İlanlar Hakkında Yönerge

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (YENİ)

Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Bozok Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi

Bozok Üniversitesi Uluslararası Ofis Yönergesi

Bozok Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi

Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri

Üniversitemizde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Görev Sürelerinin Uzatılmasında (Yeniden Atama) Uygulamada Birliğin Sağlanması Amacıyla Yapılacak İşlemler

Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi

Konut Tahsis Yönergesi

Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi İle Kiralama Yönergesi

Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

Özel Öğrenci Yönergesi