Yozgat Bozok Üniversitesi

ETKİNLİKLER

Hoş geldiniz Mesajımız (Welcome Message)

Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hoş Geldiniz ve Tanıtım Mesajı

Merhaba Sevgili öğrencilerimiz,

Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda; Zorunlu Hazırlık, İsteğe Bağlı İngilizce, Meslek ve Servis İngilizcesi dersleri olmak üzere yoğun yabancı dil programları yürütülmektedir.

Yabancı dilin önemi konusu tartışılmayacak kadar net bir konudur. Sınırların kalktığı bir dünyada eskiden uzağımızda kabul ettiğimiz farklı dilleri konuşan insanlarla artık her gün her yerde karşılaşmaktayız. Birden fazla yabancı dil bilmenin zorunlu hale geldiği dünyamızda, başkalarıyla rekabette öne çıkmayı kolaylaştıran yabancı dil kişiye aynı zamanda dünyaya bir başka pencereden bakma ve başka şekilde düşünme olanakları sağlar. Farklı kültürleri tanıma, kendi kültürünü tanıtabilme veya elektronik ortamda dünyaya açılma ve dünyayı takip edebilme gibi iletişim amacının yanı sıra farklı dillerde çıkan yayınları takip edebilme, bilime katkı verebilme gibi bir akademik gaye hepimizin birincil hedefidir. Üniversitemiz ve bölümümüzde bu hedeflere yönelik ve mesleklerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı düzeylerde yabancı dil eğitimleri verilmektedir. Yeterli fiziki alt yapının yanı sıra dinamik kadromuzla bu hedefe ulaşmayı amaçlamaktayız. Bir dil öğrenmenin yanı sıra her ay düzenlediğimiz farklı etkinlikler ve konferanslarla sizin ufkunuza katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Hazırlık programında öğrencilerimizin, metinleri ve bilgi kaynaklarını analiz etme yeteneklerini geliştirmeleri, bunun yanı sıra kendi öğrenme tarzlarının ve tercihlerinin ayrımına varmaları ve de eleştirel düşünme becerisi kazanmaları gerekmektedir. Programı tamamladıklarında yabancı hocalarımızın da eşliğinde akıcı bir dille İngilizce konuşabilmeleri, gerek günlük gerekse akademik yaşamda İngilizceyi anlayabilmeleri, duyduklarını ve okuduklarını analiz edebilmeleri ve İngilizce olarak iletişim içine girebilmeleri beklenmektedir.

Öğrenciler 5 düzeyde gruplandırılmaktadırlar: (temel), (alt),  (alt-orta);  (orta) ve (İkinci yıl tekrar eden öğrenciler için alt-orta).  Düzeyli programlarının süresi bir yıldır, eğitim öğretim başı ve sonunda öğrenciler yeterlik sınavına girerler. Başarılı  olamazlarsa ikinci yıl tekrar hazırlık programlarına katılırlar.

Lisans öğrencilerine verilen bölüm İngilizce dersleri okuma, yazma, konuşma, dinleme ve eleştirel edebiyat derslerine dayalı yoğun bir programdan oluşmaktadır. Bu derslerden öğrencilerde İngilizce akademik beceriler aranmaktadır. İngilizce sunum becerileri de İngilizce dersleri programlarını başarı ile tamamlamak, edebi ve eleştirel düşünceler için şarttır.

Bu sunulan olanakları tamamlayacak şey ise sizin şevk ve gayretiniz olacaktır. Sadece yabancı dil öğrenmeye adanmış yılların en iyi değerlendirilmesi sizlere büyük kazanç sağlayacaktır. Yabancı dil öğrenmek ihmale gelmeyecek bir süreç gerektirir. Hiçbir boşluğu atlamadan, boşluk bırakmadan tek tek taşlardan örülen bir duvar gibi, akademik yılın sonunda ulaşacağınız düzey, gelecek için önemli bir anahtara dönüşecektir.

Hepinize hoş geldiniz der, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileriz.

                                                                                                                             Eylül, 2020

Dr. Öğrt. Üyesi M.Ertuğ Yavuz,(Yab. Diller Yüksekokulu Müdürü)

İngilizce Öğrt. Gör. Sadettin Güçlü,(Yab. Diller Yüksekokulu Müdür Yard.)

İngilizce Öğrt. Gör. Mustafa Koçak. Yab. Diller Yüksekokulu Müdür Yard.)

 

 

 

 

Yozgat Bozok University Foreign Languages ​​High School Welcome and Introductory Message

                    Hello dear students,

                   In Yozgat Bozok University at School of Foreign Languages: compulsory Preparatory, optional English,vocational and Service English courses are conducted intensive foreign language programs.

                    The importance of foreign language is a topic that is undeniably clear. In a world where borders have been lifted, we now meet people who speak different languages, which we used to accept in the past, every day, everywhere. In our world where it is imperative to know more than one foreign language, the foreign language, which makes it easier to stand out in competition with others, also gives the person the opportunity to look at the world from another window and think in another way. In addition to the purpose of communication, such as getting to know the different cultures, introducing their own culture or opening to the world in electronic environment and following the world, an academic goal such as following the publications in different languages, contributing to science is our primary goal. Different levels of foreign language education are provided in our University and Department in line with the needs of the professions. We aim to achieve this goal with our dynamic staff as well as sufficient physical infrastructure. In addition to learning a language, we aim to contribute to your horizons with different events and conferences that we organize every month.

               In the preparatory program, our preference needs to develop texts and information analysis analysis skills, as well as to distinguish their own learning styles and preferences and gain critical thinking skills. They can understand English, they have heard that they have been talented The students group at 5 levels: (basic), (lower), (lower-middle); (middle) and (lower-middle). The class of the programs is one year, they take the Proficiency Exam. They participate in preparatory programs.

                English lectures consist of an intensive program for reading, writing, speaking, listening and critical literature. Skills in English courses are sought. English Presentation Skills are also essential for literary and critical thoughts on success in English Lessons Programs.

               What will complement these opportunities will be your enthusiasm and effort. Only the best evaluation of the years dedicated to learning foreign languages ​​will bring you great profit. Learning a foreign language requires a process that does not neglect. The level you will reach at the end of the academic year will turn into an important key for the future, like a wall made of individual stones without skipping any gaps or leaving any gaps.

                We welcome you all, and wish you a happy, healthy and successful academic year.

                                                                                                                                   September, 2020

Assist. Prof. Dr. M.Ertuğ Yavuz (The Director)

Eng. Lec. Sadettin Güçlü,(Vice Director)

Eng. Lec. Mustafa Koçak.,(Vice Director)

7.09.2020 12:24